ע

עוגן הבסיס עליו בנויה ההלוואה שממנה יש תוספת או הפחתה. תוספת/הפחתה + עוגן = הריבית הסופית שעליה הלקוח חותם. בתחום המשכנתאות אין עוגן יחיד והוא שונה לכל מסלול הלוואה בריבית משתנה. דוגמאות לעוגנים הם: פריים, ריבית משתנה, צמודה למדד, לא צמודה למדד, ליבור למסלול דולר או אירו ועוד. ישנם גם מקורות לעוגנים כמו אג”ח ממשלתי או ריבית ממוצעת.

עמלת היוון עמלת ההיוון הינה אחת מהעמלות המרכיבות את עמלות פרעון מוקדם, נגבית רק אם הריבית הנוכחית של ההלוואה נמוכה יותר מהריבית הממוצעת על משכנתאות הנהוגה בבנק (על פי מסלול ההלוואה) ביום הפירעון המוקדם. עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.

עמלות פירעון מוקדם אם תרצו לפרוע את המשכנתא לפני תום תקופת ההלוואה, או להחליף מסלול הלוואה במהלכה (כלומר, למחזר את המשכנתא), תידרשו לשלם עמלות הנובעות מפירעון מוקדם של ההלוואה. העמלות המותרות לגבייה מוגדרות במסמך בשם “צו הבנקאות/עמלות פירעון מוקדם, בהוראות בנק ישראל”. עמלת הפירעון המוקדם מורכבת ממרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה: עמלת היוון, עמלת מדד ממוצע, עמלת אי הודעה, עמלה תפעולית, עמלת הלוואות מט”ח.

ערב הוא אדם המתחייב לקיום חובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. במקרה של הלוואת משכנתא, הערב מתחייב לקיום חובו של הלווה כלפי הבנק, במידה והלווה לא פורע את ההלוואה בכפוף לתנאים המפורטים בחוק הערבות, תשכ”ז-1967. ישנם גם ערב תומך וערב ממשכן. ערב תומך, משלם חלק מן ההחזר החודשי של הלווה. ערב ממשכן, הוא בעל הזכויות בנכס ואת זכויותיו בנכס המוסד המלווה משעבד.

ערבות חוק מכר ערבות בנקאית – פוליסת ביטוח/ערבות בנקאית המופקת מהגוף המלווה עסקית, היזם/קבלן, לטובת המשלם (פרטי או בנק למשכנתאות של הלווה), הנה אחת הדרכים להבטיח את כספי הרוכשים בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל”ה-1974. רכישת דירה היא תהליך בו הקונים משלמים סכומי כסף גדולים למוכרים, לרוב בטרם הנכס הנמכר נמצא ברשותם. הדבר מציב את הקונים במקום פגיע – שכן כל עוד הדירה לא נמסרת בפועל, סכום הכסף ששולם על ידם למוכר הדירה אינו מובטח. על פי חוק המכר (דירות) מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על-ידי אדם אחר, על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה (בעיקר קבלן בניין או חברה קבלנית), אינו יכול לקבל מהקונה סכומים העולים על שיעור מסוים ממחיר הדירה כפי שנקבע בחוק, אלא אם העניק לקונה הדירה “בטוחה” על פי החוק האמור. ערובת חוק המכר הינה אחת מן הבטוחות המותרות על פי החוק האמור והיא מבטיחה השבת כל הכספים ששולמו על ידי הקונה למוכר על חשבון הדירה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה מחמת עיקול, צו כינוס נכסים, או צו פירוק שניתנו כנגד המוכר או נגד בעל המקרקעין או מחמת נסיבות שבהם נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה בדירה.

ליצירת קשר
השאירו את הפרטים:
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support