מ

מסלולי משכנתא:

מסלול פריים ריבית הפריים מהווה למעשה את הבסיס לקביעת שיעורי הריבית בכל הנוגע למוצריהם של הבנקים המסחריים, דוגמת פיקדונות או הלוואות. מדובר בריבית שאינה צמודה לאף מדד (מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה וכו’). ריבית פריים עולה או יורדת רק לפי שיקול בנק ישראל ובהתאם למצב הנוכחי במשק, והיא מתפרסמת ביום ה-15 לחודש על ידי נגיד בנק ישראל.

מסלול קל”צ מסלול בריבית קבועה ולא צמודה לאורך תקופת המשכנתא ומתאים ללווים ש”חושבים על העתיד”. מדובר על מסלול ובטוח מבחינת הריביות, מה שנותן ללקוח שקט נפשי לאורך כל תקופת החזר המשכנתא. במסלול זה יש לקחת בחשבון שמשכנתא זו היא יקרה יותר מהמשתנה מאחר ועלות הגיוס של הגורם המלווה נקבעת לפי אורך תקופת ההלוואה (ככל שהתקופה ארוכה יותר, כך המסלול יקר יותר).

מסלול ק”צ מסלול משכנתא בריבית קבועה צמודה מציע את יתרון היציבות והוודאות שמעניקה ריבית קבועה, בדרך כלל בריבית נמוכה יותר ביחס לריבית קל”צ. החיסרון הוא עליה של מדד המחירים לצרכן במהלך חיי המשכנתא תגדיל את ההחזר החודשי עבור המשכנתא.

מסלול מ”צ מסלול ריבית משתנה וצמודה למדד. הריבית משתנה אחת לתקופה, בדרך כלל כל שנה 5/7/10 שנים. עם הגיע נקודת שינוי – הריבית תעלה או תרד, לפי הגובה שלה בתאריך השינוי, ואיתה ישתנה החזר המשכנתא. גם כאן, הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן ומשתנה אתו.

מסלול מל”צ מסלול זה משלב את יתרון הגמישות שמאפשרים מסלולי ריבית משתנה במועדי עדכון הריבית, עם הביטחון שמעניקה חשיפה לשינויים בתדירות נמוכה. בנוסף, הקרן בו לא צמודה למדד ולכן הוא נחשב לסולידי ביחס למסלולים הצמודים. ריבית זו כן כפופה לשינויים במשק ובשוק הנדל”ן הישראלי והבינ”ל, ומכאן שסכום התשלום צפוי להשתנות מעת לעת.

מדד המחירים לצרכן מודד את השינוי לאורך הזמן בין מחירו העדכני של “סל” מצרכים ושירותים (הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), לבין מחיר אותו “סל” בתקופת הבסיס. ההשוואה נעשית באחוזים או בנקודות, ומפורסמת בכל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדד תשומות הבניה מדד המשקלל את השינויים במחירי הבניה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השונים (בטון, ברזל וכו’) מחודש לחודש. מדד זה פועל בדומה למדד המחירים לצרכן, אך במקום להיות מוצמד ליתרת הקרן במשכנתא, הוא מוצמד ליתרת התשלומים שהרוכש טרם שילם לקבלן.

מושע “שותפות” ובמקרה שלנו שותפות על קרקע. מצב כזה יכול להיווצר כתוצאה מירושה, כאשר מספר יורשים ירשו יחד נכס שהיה בבעלות מוריש אחד, או מספר בעלי חלקות סמוכות שהפכו לשותפים בחלקה אחת חדשה בעקבות תוכנית איחוד וחלוקה, או כאשר הבעלות על הקרקע הייתה קהילתית והנהגת הכפר או הנהגת החמולה חילקה כל תקפה את הקרקעות שבחזקת הכפר בין בני הכפר או החמולה והשותפות אינה בהכרח מעידה על בעלות.

מט”ח משכנתא הצמודה לשער היציג של האירו או הדולר, בריבית משתנה המתעדכנת אחת ל-3/6 חודשים. אין בה עמלה של הפרשי היוון ולתושבי חוץ מסלול זה מוחרג עד מינימום 1/3 קבועה (במידה ולוקח הכל במט”ח).

מענק המענק ניתן לרוב בלוח סילוקין קרן שווה, בפירעון אחת לשנה. במסלול ק”צ, ולרוב בריבית של 2% ניתן לתאר את המענק כהלוואה המשולמת ע”י המדינה, כל עוד הלווה עומד בתנאי ההלוואה. אם הלווה לא יעמוד יותר בתנאי המתלה – יאלץ לשלם בעצמו את שארית המענק.

משכנתא היא אחד מחמישה סוגים של זכויות במקרקעין ומשמעותה שיעבוד של מקרקעין על ידי בעל זכות הבעלות, לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. בדרך כלל נרשמת משכנתא על מנת להבטיח החזר של הלוואה שניתנה לבעל הקרקע. הכוונה בדרך כלל היא להלוואה גדולה וארוכת טווח, שמטרתה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או יפוצו, אף כי אפשריים שימושים נוספים לכסף. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי (נכסי מקרקעין שלא ניתן להזיזם ולא מטלטלין) לצורך רכישתו.

מכתב החרגה מכתב המוצא ע”י בעל השעבוד, שלפיו הוא מסכים כי חלק ספציפי מאותו הנכס המשועבד לו, אינו נכלל בשעבוד.

מכתב כוונות מכתב כוונות הוא מסמך המונפק על ידי הבנק, ומאשר כי בכפוף לתשלום סכום יתרת ההלוואה הכולל עד לתאריך מסוים, יסכים הבנק להסרת השעבוד לטובתו. מכתב זה נדרש, למשל, בעת מיחזור מבנק אחד לאחר, או בעת רכישת יד שנייה או בעת רכישת דירה יד שנייה, שעדיין לא נסתיימו תשלומי המשכנתא עליה על ידי הצד המוכר. דירה זו עדיין משועבדת לבנק שנתן את המשכנתא למוכרים, ולכן בלתי ניתן למכור אותה עד שהבנק יסיר את השעבוד.

מס רכישה על פי חוק, רכישת בית בישראל חייבת במס רכישה, המתבטא באחוז מסוים ממחיר הדירה. אחוז זה משתנה ומתעדכן מעת לעת, מומלץ להתעדכן באתר רשות המסים בישראל. כמו כן, תוכלו לאמוד את שיעור מס הרכישה הצפוי באמצעות סימולטור מס הרכישה של משרד האוצר.

מס שבח מס המוטל על מוכר נכס מקרקעין בגין הרווח שהפיק, בשל עליית שוויו של הנכס בהשוואה למועד רכישתו. מס שבח מחושב בעת מכירת דירה, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח “שבח” נובע מההשבחה שנעשתה בכנס, כלומר – ההפרש בין מחיר המכירה של הדירה לבין המחיר בו נקנתה הדירה על ידי המחזיק הנוכחי בנכס, עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס (כולל שכר טרחה לעורך דין על עסקת הקנייה, עמלה למתווך [עד 2% משווי הדירה], עלויות שיפוץ הדירה, מס רכישה ובאופן כללי אגרות ומיסים, הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד). מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הדירה.

מספרי גוש וחלקה קוד מספרי לזיהוי נכס מקרקעין בישראל. שטחה של המדינה מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות/ מגרשים.

 

ליצירת קשר
השאירו את הפרטים:
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support