ה

היטל השבחה אם הנכס שאתם מעוניינים לרכוש מאפשר השבחה או בנייה נוספת יש לשלם עליו היטל השבחה לרשות המקומית. להמחשה: אם בנכס קיימת אפשרות לסגור מרפסת, לבנות עוד חדר על הגג, או כל אפשרות בניה פוטנציאלית אחרת שאם תנצלו אותה ערך הנכס יעלה – עליכם לשלם היטל זה (גם אם אתם לא מתכוונים לנצל את אפשרות ההשבחה / בנייה נוספת). על מנת לאמוד את שיעור היטל ההשבחה, יש לבדוק ברשות המקומית הרלוונטית מהו סכום ההיטל. בנושא זה, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי ולתת ביטוי לתשלום זה בחוזה הרכישה.

החזר משכנתא או בשמו הנוסף: ”החזר חודשי“. זהו למעשה הסכום הנדרש לשלם לגוף המלווה מדי חודש בחודשו בגין המשכנתא, והוא כולל כאמור גם את הקרן וגם את הריבית. חשוב לדעת כי גובה התשלומים החודשיים עלול להשתנות בהתאם לשינויים במדד ו / או על פי לוח הסילוקין הנבחר. גם היחס בין הקרן והריבית עלול להשתנות מתשלום לתשלום.

הלוואת סולו היא הלוואה שניתנת על ידי גופים המציעים אשראי ללא ביטחונות. אשראי ללא ביטחונות לעסקים יכול להינתן על ידי גופים פיננסיים בכמה מקרים. אפשרות אחת היא, שהעסק מתקשר עם הבנק כבר תקופה ממושכת וצבר מוניטין חיובי לאורך התקופה. מכיוון שכך, הבנק מרגיש מספיק בטוח ביכולת ההחזר של העסק כדי להעניק לו הלוואות סולו לעסקים. אפשרות נוספת, שזמינה לרוב במקרה של נתינת הלוואות סולו על ידי גופים חוץ בנקאיים, היא שהאשראי ניתן בריביות גבוהות למדי שמשקפות את הסיכון הגדול לאי החזר של ההלוואה. לעתים, כאשר היזמים אינם מצליחים לקבל הלוואה מהבנקים ולגייס ביטחונות נחוצים לצורך הקמת או תפעול העסק, הם יפנו לגופים חוץ בנקאיים. במקרים כאלו, מחיר הלוואות סולו לעסקים הוא יקר הרבה יותר בגלל הגופים מעוניינים לבטח את עצמם בצורה מקסימאלית.

הכנסה כל הכנסה קבועה שהלווה רשאי לקבלה באופן קבוע, ומדווחת לרשות המיסים.

הכנסה פנויה הכנסה נטו של הלווים פחות התחייבויות מעל 18 חודשים (הלוואות והתחייבויות שונות).

הודעת משכון פעולה שנעשית לאחר חתימת הלווה על הסכם ההלוואה מול הגוף הפיננסי, לאחר קבלת האישור העקרוני מהבנק לנטילת משכנתא ולפני העברת הכסף בפועל ללווה. הודעה זו מועברת בצורת מסמך חתום לרשם המשכונות, כאשר בתוך המסמך מצוינת הבקשה של בעל נכס הנדל”ן ליצור משכון חדש על הנכס. בנוסף לכך, הודעת משכון כוללת בקשה לבצע רישום עבור המשכון החדש. יש לציין, כי פעולה זו היא אחת מדרישות החובה של הבנק לקבלת משכנתא. ישנם בנקים שמבצעים את הפעולה על ידם באופן מקוון וגופים אחרים שמפיקים מסמך.

הערת אזהרה הערת האזהרה הינה הערה הנרשמת בטאבו, על בסיס התחייבות של בעל זכויות בנכס לבצע עסקה (או להימנע מביצוע עסקה) הקשורה בנכס זה. בדרך כלל, מטרת הערת האזהרה הינה למנוע רישום עסקאות סותרות על אותו נכס (שיכולות להביא לכך שאותו נכס יימכר לשני גורמים שונים).\ לפני שהבנק ייתן לכם הלוואה לנכסים הרשומים בטאבו, הוא ידרוש, כאחד מהביטחונות, רישום הערת אזהרה נוספת לטובתו, בגין התחייבות בעל הזכויות במקרקעין לרשום המשכנתא לטובת הבנק.

הצמדה למדד ההצמדה למדד משפיעה על קרן ההלוואה שנותרה לתשלום – אם המדד עולה, קרן ההלוואה שנותרה לתשלום עולה באותו שיעור. חישובי ההצמדה מתבצעים מדי חודש. כאשר מדברים על “הצמדה למדד” בישראל, מתכוונים בדרך כלל למדד המחירים לצרכן – מדד המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונערך על פי “סל תצרוכת” ממוצע הנקבע על ידי הלשכה.\ המדד מפורסם מדי 15 בכל חודש, ומבטא את שיעור האינפלציה בישראל. אינפלציה מתארת מצב שבו המדד עולה, לעומת דיפלציה שהוא המצב בו המדד יורד.

התחייבות כל התחייבות קבועה שתקופת סיומה עולה על 18 חודשים ביום הגשת הבקשה לבנק, לדוגמא, הלוואות, מזונות, או כל התחייבות ארוכת טווח אחרת. ההתחייבויות מופחתות מההכנסות רק כשיתרת תקופת ההלוואה עולה על 18 חודשים.

ליצירת קשר
השאירו את הפרטים:
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support